Membrii Asociatiei

Membrii Asociatiei Romane de Finante-Banci — RoFIBA sunt persoane fizice (cadre didactice universitare, cercetatori stiintifici, doctoranzi si specialisti) si persoane juridice (institutii, asociatii, organizatii, universitati, centre de cercetare, precum si orice alta entitate cu sau fara personalitate juridica) compatibile cu scopurile, principiile, obiectivele si activitatile asociatiei din punct de vedere al pregatirii profesionale, al profesiei, al preocuparilor stiintifice, al activitatilor desfasurate sau al profilului, care recunosc si se obliga sa respecte statutul asociatiei.

Categorile de membri ai Asociatiei Romane de Finante-Banci — RoFIBA

Membrii fondatori

Membrii fondatori sunt reprezentati de persoanele fizice care au constituit asociatia si au contribuit moral si material la fondarea acesteia si la constituirea patrimoniului social initial. Membrii fondatori au implicit si calitatea de membrii asociati.

Membrii asociati

Membrii asociati sunt persoanele fizice si juridice care se asociaza ulterior fondarii si contribuie moral si material la completarea patrimoniului asociatiei; pot deveni membrii asociati persoanele fizice din tara sau strainatate cu preocupari profesional-stiintifice corespunzatoare domeniului finante-banci si domeniilor conexe, respectiv persoane juridice din tara sau strainatate, care au profil, activitati sau interese legate de specificul asociatiei.

Membrii de onoare

Membrii de onoare sunt persoanele fizice si juridice care au adus si aduc servicii deosebite asociatiei sau care o sprijina substantial din punct de vedere stiintific sau financiar. Pot fi membrii de onoare personalitati sau institutii de prestigiu stiintific din tara sau strainatate, care au contributii si realizari stiintifice de notorietate in domeniul financiar-bancar, si care au contribuit la promovarea si dezvoltarea acestui domeniu.

Membrii sustinatori

Membrii sustinatori sunt persoanele fizice si juridice care adera la scopul asociatiei si o sprijina material si moral in realizarea acestuia.

Cum sa devii membru al Asociatiei Romane de Finante-Banci — RoFIBA

Persoanele fizice si juridice ce doresc sa devina membrii asociati sau de onoare ai Asociatiei Romane de Finante-Banci — RoFIBA trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii prealabile:

 • sa fie o persoana cu preocupari in sfera academica financiar-bancara si domenii conexe;
 • sa adere la principiile, valorile si obiectivele asociatiei profesional-stiintifice;
 • sa isi asume drepturile si obligatiile ce ii revin in calitate de membru al asociatiei;
 • sa fie recomandat de un membru al asociatiei;
 • sa completeze o cerere de adeziune prin care isi exprima dorinta de a face parte din aceasta asociatie profesional-stiintifica a economistilor cu preocupari in domeniul financiar-bancar si in domeniile conexe.

Descarca cererea de adeziune

Cererea de adeziune si recomandarea din partea unui membru al Asociatiei Romane de Finante-Banci — RoFIBA vor fi trimise prin email la adresa office@rofiba.ro

Calitatea de membru de onoare al asociatiei se obtine pe baza propunerilor a doi membri fondatori si se aproba prin vot majoritar simplu al Consiliului Director al asociatiei. Membrii de onoare ai asociatiei nu au drept de vot in cadrul Consiliului Director si in cadrul Adunarii Generale, insa pot participa la sedintele acestor organisme de conducere pe baza unei invitatii facute de catre Comitetul Director al asociatiei.

Drepturile membrilor

Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:

 • de a participa la toate tipurile de activitati initiate si organizate de asociatie sau la care asociatia participa, in functie de interesul si profilul calificarii fiecaruia;
 • de a participa la Adunarile Generale ale asociatiei si la adoptarea deciziilor in cadrul acestui for de conducere, prin exprimarea libera a propriului vot;
 • de a alege si de a fi alesi alesi in organismele de conducere ale asociatiei;
 • de a exprima liber si neingradit punctele de vedere personale cu privire la orice aspect legat de functionarea, activitatile si obiectivele asociatiei;
 • de a beneficia fara ingradire si discriminare de facilitatile de informare, materiale, profesionale, stiintifice, academice si juridice, si valorificare editoriala publicistica a contributiilor stiintifice proprii pe teme de cercetare la nivelul asociatiei;
 • de a participa la elaborarea unor lucrari de cercetare, studii, expertize, publicatii stiintifice in cadrul sau sub egida asociatiei;
 • de a reprezenta asociatia in cadrul altor asociatii, organizatii, societati sau institutii, pe baza unui mandat acordat in acest scop de Consiliul Director al asociatiei.

Obligatiile membrilor

Membrii Asociatieiau urmatoarele obligatii:

 • de a plati cotizatia la termen;
 • de a respecta Statutul si Actul Constitutiv al asociatiei;
 • de a activa in cadrul asociatiei potrivit prevederilor statutului sau;
 • de a sprijini realizarea obiectivelor asociatiei si a activitatilor asociatiei;
 • de a contribui la promovarea asociatiei, la asigurarea vizibilitatii interne si internationale a asociatiei, la cresterea prestigiului asociatiei;
 • de a actiona permanent in scopul atragerii in cadrul asociatiei a unor importante personalitati universitare, stiintifice, a unor profesionisti remarcati si bine cunoscuti in domeniul finante-banci atat din tara, cat si din strainatate;
 • de a indeplini sarcinile primite din partea organelor de conducere a asociatiei cu conditia ca acestea sa nu incalce interesele asociatiei, principiile de moralitate, deontologia profesionala si legislatia in vigoare;
 • de a se implica activ si cu buna credinta in realizarea tuturor obiectivelor asociatiei si in desfasurarea tuturor actiunilor initiate de asociatie;
 • de a nu intreprinde actiuni care sa afecteze in mod negativ imaginea si prestigiul asociatiei din care face parte si sa nu aduca nici un fel de prejudiu profesional, stiintific, moral sau uman acestei asociatii;
 • de a respecta si a promova in activitatea lor standarde profesionale si deontologice ridicate.
Scroll to top