Navigare Rapida

Asociatia Romana de Finante-Banci

Scop

Asociatia Romana de Finante-Banci — RoFIBA desfasoara activitati in interesul comunitatii stiintifice din domeniul financiar-bancar, avand ca scop promovarea valorilor profesionale, stiintifice si etice in cadrul acesteia, reprezentarea si apararea intereselor profesional-stiintifice ale persoanelor fizice si/sau juridice care recunosc principiile si statutul sau de organizare si functionare, avand ca repere provocarile si realizarile stiintifice din domeniu la nivel national si international, promovarea inovarii si a culturii economice din domeniul financiar-bancar in societatea romaneasca, in vederea ocrotirii intereselor comunitatii oamenilor de stiinta si a implementarii unui mediu de cercetare corelat cu cadrul european.

Asociatia actioneaza in scopul pastrarii, afirmarii si dezvoltarii traditiilor stiintei economice nationale si internationale in domeniul financiar-bancar, a intaririi relatiilor dintre oamenii de stiinta, cercetatori si cadre didactice din invatamantul superior national si international, in vederea cresterii vizibilitatii nationale si internationale a rezultatelor cercetarii stiintifice in domeniul finante-banci si domeniile conexe.

Principii

Principiile ce guverneaza activitatile Asociatiei Romane de Finante-Banci — RoFIBA sunt urmatoarele:

 • probitate stiintifica;
 • etica profesionala (integritate morala, respectul pentru libertatea de opinie, dreptate, echitate, toleranta, onestitate);
 • corectitudine intelectuala;
 • responsabilitate profesionala si civica;
 • toleranta pentru puncte de vedere diverse;
 • transparenta (informare corecta si completa menita sa incurajeze criticile intemeiate si constructive);
 • independenta si neutralitate politica.

Obiective

Obiectivele Asociatiei Romane de Finante-Banci — RoFIBA sunt urmatoarele:

 • promovarea si dezvoltarea activitatii de cercetare si educationale prin organizarea de colocvii, simpozioane, conferinte, dezbateri, cu caracter national si international, inclusiv prin intermediul unor programe si parteneriate externe;
 • atragerea de personalitati si institutii de mare prestigiu stiintific din tara si strainatate in randul membrilor asociati si membrilor de onoare ai asociatiei;
 • stabilirea si intretinerea de relatii de colaborare stiintifica si universitara cu institutii de invatamant superior, institute si centre de cercetare, organizatii de profil asemanator din tara si strainatate;
 • invitarea unor personalitati stiintifice de notorietate pe plan international, pentru sustinerea unor cursuri si prelegeri pe problematica specifica profilului asociatiei;
 • initierea, organizarea si sprijinirea elaborarii de lucrari de cercetare stiintifica, teoretica si aplicativa, in domeniul finante-banci si domenii conexe;
 • verificarea si certificarea cunostintelor si abilitatilor profesionale si stiintifice ale specialistilor din domeniul financiar-bancar; eliberarea de recomandari si atestate profesionale in acest domeniu;
 • promovarea lucrarilor de cercetare si a cercetatorilor cu contributii deosebite in domeniul finante-banci si domeniilor conexe, inclusiv prin acordarea de premii, diplome si alte forme de stimulare a activitatilor de cercetare si inovare care aduc un plus de valoare;
 • elaborarea si ingrijirea unor publicatii periodice si ocazionale de specialitate (reviste, volume, rapoarte, caiete de studii, etc.);
 • colaborarea la publicarea de reviste de specialitate, studii, volume colective, carti sau alte materiale care sa asigure promovarea rezultatelor cercetarii stiintifice din domeniul finante-banci si domeniile conexe;
 • elaborarea de studii, teme si programe de cercetare stiintifica de specialitate, de interes regional, national sau international, utilizand resursele materiale si umane ale asociatiei sau in regim de parteneriat cu persoane fizice si institutii de profil din tara si din strainatate;
 • participarea cu proiecte si teme de cercetare la competitiile nationale si internationale organizate in domeniul cercetarii stiintifice de profil;
 • incurajarea si sprijinirea financiara a participarii membrilor asociatiei, in special a membrilor tineri, la manifestari stiintifice de specialitate, nationale si internationale;
 • sprijinirea si finantarea unor mobilitati internationale efectuate de membrii asociatiei in scopul perfectionarii profesionale si dezvoltarii relatiilor de colaborare universitara si stiintifica cu universitati si institutii de cercetare care au profilul compatibil cu scopurile asociatiei;
 • recunoasterea si promovarea realizarilor si valorilor profesionale si stiintifice romanesti si internationale din domeniul financiar-bancar, prin instituirea unui sistem de acordare de distinctii si diplome, precum si facilitarea acordarii de burse de studii de specialitate, atat din resurse proprii, cat si din resurse atrase de la alte institutii si organizatii;
 • stabilirea de legaturi de colaborare stiintifica cu organizatii similare din tara si strainatate;
 • afilierea in uniuni sau federatii, cu alte institutii si persoane juridice sau fizice din tara si strainatate;
 • aderarea la alte organizatii profesional — stiintifice fara scop lucrativ, din tara sau strainatate;
 • stabilirea unor acorduri de colaborare stiintifica si publicistica cu reviste cu vizibilitate internationala si indexate in baze de date internationale;
 • crearea si intretinerea unui site al Asociatiei, prin intermediul caruia sa se publice toate informatiile referitoare la structura si membrii asociatiei, la scopurile, obiectivele si activitatile asociatiei;
 • asigurarea si organizarea relatiilor asociatiei cu mass-media, pentru promovarea activitatilor asociatiei;
 • initierea, infiintarea si desfasurarea unor activitati economice directe, cu caracter accesoriu si in stransa legatura cu scopul principal al asociatiei, in vederea obtinerii resurselor financiare necesare realizarii sarcinilor si obiectivelor fundamentale ale asociatiei. In acest sens, in cadrul asociatiei se va infiinta o editura, care va asigura publicarea rezultatelor cercetarii stiintifice a membrilor asociatiei (inclusiv, dar nelimitandu-se la publicarea unei reviste on-line), precum si un centru de consiliere stiintifica de specialitate in domeniul financiar-bancar, prin intermediul caruia se va asigura diseminarea rezultatelor obtinute prin realizarea activitatilor asociatiei;
 • transfer de bune practici privind perfectionarea profesionala a specialistilor din domeniul financiar-bancar, a imbunatatirii proceselor specifice, a activitatilor operationale din domeniul de activitate al asociatiei.
Scroll to top